• Odpady z tworzyw sztucznych można granulować podobnie jak inne surowce. Cechą charakterystyczną tego surowca jest bardzo niski stopień sklejkowania, co wymusza konieczność zastosowania wysokich mocy granulatorów. Przykładowo granulator GRB2 850.264 wyprodukuje około 1,0 – 1,5 t/h granulatu z plastiku, a około 3 t/h granulatu z trocin drzewnych.

  • Niższa wydajność jest spowodowana pierzastą strukturą zmielonego tworzywa, która bardzo obniża masę usypową i powoduje niską wydajność granulatora.

  • Opracowanie koncepcji linii produkcyjnej dla granulatu z plastiku wymaga przeprowadzenia testów granulowania w naszym laboratorium. Test wymaga minimum 1 tony surowca, aby uzyskać wiarygodne informacje.

  • Linia przetwarzania (granulowania) tworzyw sztucznych musi zawierać zespół rozdrabniania, który zredukuje rozmiar surowca pierwotnego dla wymogów technologicznych granulowania.