QDES.60 to system szybkiego centrowania i mocowania matrycy do tarczy wału obrotowego. Jest on realizowany przy pomocy czterech stałych szczęk centrujących, które ustalają położenie osi matrycy względem osi wału obrotowego oraz płaszczyzny czołowej tarczy wału obrotowego prostopadłej  do osi wału obrotowego. Matryca jest uwalniana ze szczęk poprzez pompę hydrauliczną w ciągu kilku sekund, po odkręceniu jedynie kilkunastu śrub mocujących. QDES.60 pozwala na demontaż gorącej matrycy, przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, bez straty czasu związanego często z koniecznością chociaż częściowego jej stygnięcia.