Mechanika + Technika + Informatyka

Wsparcie informatyczne (programowe) nie byłoby możliwe bez zastosowania fizycznych systemów zbudowanych z wysoce wytrzymałych mechanicznych i elektronicznych elementów wykonawczych, mierniczych i analitycznych. Granulatory i inne urządzenia posiadają liczne czujniki i mierniki, które kontrolują stan systemów i zespołów. Sygnały są analizowane przez inteligentny Automatyczny System Sterowania Granulatorem (AIAC) i poprzez elektroniczne podzespoły wykonawcze sterują w czasie rzeczywistym poszczególnymi procesami.