Trociny, słoma, siano….

Od 1998 roku projektujemy, produkujemy i dostarczamy kompletne linie produkcyjne dla pelletów z biomasy leśnej i rolniczej. Specjalizujemy się w wydajnościach od 2 t/h do 6 t/h i ich wielokrotnościach – 4 t/h i 12 t/h, lub więcej, co zależy od możliwości surowcowych Inwestora. Biomasę leśną poddajemy odpowiedniej obróbce mechaniczno-termicznej w zależności od pierwotnego rozmiaru (pnie, deski, zrębki, trociny) i poziomu wilgotności: suszymy lub nawilżamy jeżeli jest taka potrzeba.

GŁÓWNE PROCESY PRODUKCYJNE

Rozdrabnianie zgrubne i wstępne

 • Stosuje się jeżeli surowiec pierwotny to pnie, deski, zrębki lub podobnej wielkości biomasa leśna.
 • Do rozdrabniania zgrubnego, zwykle pni, stosujemy potężne rębaki o mocy nawet 150kW – 200kW. Ich produktem są zrębki o rozmiarze do 60mm – 100mm, które nie nadają się jeszcze do granulowania i wymagają rozdrabniania wstępnego.
 • Rozdrabnianie wstępne przygotowuje surowiec do obróbki termicznej w suszarni, której najwyższa efektywność jest osiągana dla frakcji 10mm – 20mm. Rozdrabnianie wstępne odbywa się w rębakach wałowych lub rębakach bijakowych, które są wyposażone w sita o odpowiedniej wielkości dostosowanej do końcowych parametrów granulek.

Suszenie

 • Proces ten wymaga wcześniejszego rozdrobnienia surowca do postaci trocin/igiełek o wymiarach do 10mm – 20mm. Wtedy efektywność suszenia jest najwyższa ponieważ czynnik suszący penetruje cząstki surowca na wskroś i redukuje poziom wody z 55% – 60% do pożądanych 10% – 12%.
 • Stosujemy suszarnie bębnowe (do 2,5 t/h) oraz taśmowe dla wyższych wydajności.
 • Suszarnie dostarczamy w komplecie ze stacją cyklonową, wentylatorami, zbiornikiem surowca, systemem produkcji paliwa, piecem z podajnikiem. Wyposażenie różni się w zależności od typu suszarni. Zalecamy stosowanie mierników wilgotności, które na bieżąco monitorują wilgotność i w efekcie regulują strumień surowca.
 • Proces suszenia zabezpieczamy detektorami iskier, czujnikami temperatury, systemem zraszaczy oraz automatyką, która współpracuje z centralnym automatycznym systemem sterowania całej fabryki.

Domielanie

 • Niezbędnym etapem przygotowania surowca do granulowania jest ujednolicenie rozmiarów cząstek, które jest niezbędne do produkowania wysokiej jakości granulatu oraz redukcji ilości pyłów.
 • Wirujące młotki młyna bijakowego oprócz zmniejszenia frakcji miażdżą wiórki, otwierają pory i struktury włókien. Ułatwia to wnikanie wody lub pary wodnej co powoduje lepsze zagęszczenie surowca w otworach matrycy i wyższą wydajność fabryki.
 • Ponadto odpowiednie rozdrobnienie zmiękcza włókna ligninowe, dzięki czemu nie występuje potrzeba dodawania dodatkowych, kosztownych lepiszczy.
 • Domielanie jest wspomagane pneumatycznie poprzez system wentylatora i cyklonu, które w komorze rozprężnej tworzą podciśnienie. Dzięki temu sprawność systemu jest przynajmniej 30% wyższa, co wpisuje się w energooszczędne systemy produkcyjne NPT.

Kondycjonowanie i Granulowanie

 • Docelowym procesem jest granulowanie, które odbywa się w dedykowanych granulatorach przemysłowych tylu GR ze wzmocnioną konstrukcją dla wysokowydajnej produkcji wysokiej jakości pelletów.
 • W granulatorze następuje zagęszczenie wstępnie przygotowanego surowca przez jego odpowiednie rozdrobnienie, ale nie tylko.
 • Wcześniej, tuż przed komorą granulującą, surowiec jest poddawany nasączaniu wodą lub parą wodną w kondycjonerze, który jest wymagany przy profesjonalnej produkcji pelletów.
 • Kluczowym elementem jest matryca oraz rolki. Parametry matrycy są dostosowywane do konkretnego surowca. Matryca dla drewna miękkiego nie będzie produkowała granulatu z drewna twardego i na odwrót.
 • Granulatory Nawrocki PT gwarantują wydajną pracę tylko pod warunkiem odpowiedniego doboru ich parametrów do surowca. Konsultacja z naszymi technologami jest niezbędna.

Chłodzenie​

Chłodnice przeciwprądowe mają do wypełnienia 4 zadania: redukcję wilgotności, wzrost wytrzymałości mechanicznej, zwiększenie wartości energetycznej oraz obniżenie temperatury granulek.

Po opuszczeniu chłodnicy granulki są gotowe do czyszczenia w przesiewaczu wibracyjnym ponieważ są już odpowiednio twarde i nie ulegną uszkodzeniu mechanicznemu. Ponadto stają się pełnowartościowym paliwem o wysokiej wartości kalorycznej

Nasze chłodnice łączą kompaktową budowę z innowacyjnymi rozwiązaniami, które zabezpieczają linię produkcyjną oraz Inwestora. Chłodnice nie wymagają żadnego specjalnego źródła chłodziwa, bo jest nim powietrze z fabryki lub zewnętrzne, doprowadzane osobnym kanałem.

Czas przetrzymania granulatu w chłodnicy można dowolnie regulować z poziomu centralnego komputera.

Wypełnij formularz i otrzymaj ofertę

Wypełnij odpowiedni formularz zgodnie ze swoją wiedzą i wyślij.

Skorzystaj z naszych formularzy ofertowych, aby sprawnie otrzymać precyzyjnie skrojoną ofertę.

Wybierz odpowiedni formularz dla kompletnych linii produkcyjnych dla biomasy/tworzyw lub pasz lub samych maszyn i urządzeń oraz płaszczy rolek.

  Rodzaj surowca
  Wydajność [t/h]
  Przeznaczenie granulatu
  System pracy zmianowej (opcjonalnie)