Bezpieczeństwo wybuchowe: tłumienie i odciążanie

Nawrocki Technologie Granulowania stawia ogromy nacisk na zapewnienie najbezpieczniejszego środowiska pracy. Stosujemy sprawdzoną metodykę projektowania maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych z wykorzystaniem wczesnego wykrywania i gaszenia iskier. Oznaczamy strefy EX oraz rekomendujemy odpowiednie systemy ochronne, które tłumią i odciążają wybuch. Współpracujemy z najlepszymi i optymalizujemy rozwiązania łączące przystępne koszty z ochroną przeciw negatywnym zdarzeniom, jakie mogą wystąpić w wytwórniach pasz czy fabrykach pelletów: wybuchem lub pożarem..