Ochrona Operatorów i fabryki

Ochrona operatorów fabryki ATEX dotyczy każdego typu instalacji produkującej pelety lub granulki.

To wymóg prawny, aby linia produkcyjna była skutecznie zabezpieczona przed wybuchem, pożarem i innymi niepożądanymi zdarzeniami. Zintegrowane zabezpieczenia mechaniczne, elektroniczne oraz procesowe wynoszą ochronę na odpowiedni poziom.

Nawrocki Technologie Granulowania Fabryka pelletu

Metodologia ochrony operatorów, maszyn i linii produkycjnych

Ochrona pracowników i wyposażenia jest naszym priorytetem podczas projektowania procesów, maszyn i linii produkcyjnych. Tak tworzymy nasze produkty, aby spełniały obowiązujące normy oraz ich obsługa była jak najbardziej prosta i intuicyjna. 

Oprócz ochrony ludzi zabezpieczają one ciągłość i stabilność produkcji, a tym samym podwyższają średniookresową wydajność całego systemu produkcyjnego. Nasze maszyny i urządzenia spełniają normy ATEX.

NPT ATEX EX

Rodzaje ochrony mają znaczenie dla Inwestorów

Ochrona operatorów fabryki ATEX

Ochrona odbywa się na kilku równoległych płaszczyznach

  • Procesowa,
  • Mechaniczna,
  • Elektroniczna.

Ochrona procesowa

Nawrocki Technologie Granulowania dostarcza kompletne technologie produkcyjne, które płynnie łączą poszczególne podprocesy produkcyjne. Komunikacja mechaniczna i sygnałowa pozwala na pracę ciągłą całej linii lub fabryki, jak i tylko pewnych wybranych podsekcji. Logika sekwencji uruchamiania, zatrzymywania w trybie automatycznym, ręcznym i serwisowym zabezpiecza fabryki, maszyny i operatorów przed eskalacją zagrożenia w postaci np. rozprzestrzeniania się pożaru, zablokowania urządzeń lub ich pracy bez obciążenia.

Główne procesy są kontrolowane przez system automatyki oparty na sterownikach PLC. Funkcjonalne oprogramowanie w każdej sekundzie pracy monitoruje maszyny i natychmiast reaguje w przypadku przekroczenia zadanych progów bezpieczeństwa. Co więcej reakcja nie musi ograniczać się do odłączenia zasilania czy otwarcia np. zraszaczy, ale także do obniżenia obciążenia i następnie stopniowy powrót do wartości sprzed alarmu.

Ochrona mechaniczna

Linie produkcyjne i urządzenia są wyposażone w skuteczne rozwiązania takie jak odkamieniacze pneumatyczne, separatory i płyty magnetyczne, komory przepełnieniowe, systemy zraszania wodnego, klapy przeciwpożarowe

NPT Bezpieczne Linie Granulowania Nawrocki

Ochrona operatorów fabryki ATEX
Zabezpieczenia mechaniczne

Zabezpieczenie Działanie Opis

Ochrona przeciwwybuchowa

Zabezpieczenie przed wybuchem i jego skutkami

Odkamieniacze pneumatyczne

  • Przeciwiskrowe,
  • Oczyszczanie surowca

Stosowane przed urządzeniami wysokorotującymi np. młyny bijakowe z transportem mechanicznym.

Poprzez zasysanie wyłącznie lekkiej i pożądanej frakcji, ciężkie materiały (kamienie, metal, kocki itp.) zostają wyrzucone poza instalację.

Separatory

Płyty magnetyczne

  • Usuwanie ferromagnetyków

Są to urządzenia przepływowe instalowane przed zbiornikami w liniach produkcyjnych z transportem mechanicznym oraz przed urządzeniami wysokorotującymi (młyny bijakowe, granulatory).

Płyty magnetyczne mogą być wyposażone w czujniki poziomu.

Komory przepełnieniowe

Zabezpieczenie przed blokadą

Komory stosuje się przed zbiornikami magazynującymi i buforowymi w celu zabezpieczenia przed cofnięciem się surowca do poprzedzającego urządzenia transportowego (np. podnośnik kubełkowy), czego skutkiem jest blokada urządzenia, danej sekcji, a nawet całej linii produkcyjnej.

Komory są wyposażone w czujnik poziomu.

System zraszania wodnego

  • Gaszenie ognia i iskier
  • Redukcja temperatury

Wielopunktowa instalacja wodna (zbiorniki, chłodnica, filtr pulsacyjny, komora rozprężna młyna) z własnym systemem zaworów manualnych lub automatycznych.

Zintegrowany z systemem czujników temperatury, detektorów iskier. Nie jest to typowy system przeciwpożarowy.

Przesłona przeciwpożarowa

Powstrzymanie ognia

Instalowana w systemach transportu pneumatycznego oraz w instalacjach wyciągowych (np. chłodzenie granulatu, odciągi mikronizerów).

Odcina ciąg powietrza z ogniska i nie dopuszcza do rozprzestrzenienia się ognia w rurach transportowych.

Wykonywane ze stali nierdzewnej, a także np. z wysokostopowej żaroodpornej.

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Realizowana przez system detektorów iskier, czujników temperatury, gaśnic gwarantuje ochronę przed ogniem narażonych na zapłon obszarów

Ochrona elektroniczna

Zabezpieczenie Działanie Opis

Detektor iskier

Przeciwpożarowe

Stosowane za urządzeniami wysokorotującymi np. młyny bijakowe i suszącymi, zwłaszcza wysokotemperaturowymi.

Jest elementem systemu przeciwpożarowego, zwykle sprzężonym z gaśnicami lub wyzwalaczami środka gaszącego.

Czujnik temperatury

Przeciwpożarowe

Stosowany w chłodnicach, granulatorach, suszarniach i innych zaawansowanych urządzeniach, których praca może generować wysokie temperatury poprzez tarcie, nagrzewanie itp..

Czujnik krańcowy

Bezpieczeństwo operatorów

Stosowany przy pokrywach, drzwiach, drzwiczkach inspekcyjnych odcina zasilanie i wyłącza napęd.

Czujnik ruchu

Bezpieczeństwo operatorów, stabilność produkcji

Często sprzężony z czujnikiem krańcowym. Nie pozwala na otwarcie pokrywy (np. granulatora) zanim nie nastąpi całkowite zatrzymanie.

W urządzeniach transportowych bada, czy nastąpiło uruchomienie napędu i czy można podać surowiec.

Czujnik poziomu

Stabilność produkcji

Monitoruje ilość surowca w zbiornikach, komorach przepełnieniowych, kanałach wlotowych, chłodnicy przeciwprądowej.

Przykładowo czujnik poziomu na wlocie granulatora zabezpiecza komorę granulującą przed zasypaniem, poprzez automatyczne uruchomienie obejścia (by-passu).

Czujnik wilgotności

Stabilność produkcji

Instalowany w systemach suszenia i przed zespołami dozowania wody lub pary wodnej.

Odczyty umożliwiają automatyczną regulację wilgotności przez dedykowane urządzenia.

Nie znamy się?

Więc się poznajmy i rozpocznijmy współpracę

Pogranulujmy razem

Zagęszczanie surowców sypkich to nasza specjalizacja. Od 1996 roku.
Więcej >>

Zbudujemy

Zaprojektujemy, dostarczymy sprzęt, wybudujemy

Projekt i Budowa

Kompletnie - projekt, maszyny, budowlanka - zajmiejmy się kompleksowo
Więcej >>

Nie wybuchnie

Zabezpieczamy operatorów, maszyny i budynki

Ocena Zagrożenia

Czy prawidłowe zabezpieczenie jest ważne? Wiemy, że najważniejsze
Więcej >>

Potrzebujesz więcej informacji?
Wyślij do nas wiadomość.
Odpowiemy szybciutko

Need more information in English?

For more information in English please visit our english website.

Click here: Go to English website