Dołącz do Nas

Nawrocki to dobra praca, wynagrodzenie i warunki.

Witaj w lepszym miejscu pracy

Od 1996 roku oferujemy stabilną i dobrze płatną pracę w rodzinnej atmosferze.

Rozwój firmy i naszych pracowników jest naszym celem. Stawiamy na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

Nawrocki to dobra praca, wynagrodzenie i warunki.

Dlaczego warto pracować u nas?

Powodów jest kilka:

 • rozwiniesz swoje umiejętności pracując z ekspertami,
 • nauczysz się produkować nowoczesne maszyny, wyposażone zgodnie ze światowymi standardami, 
 • będziesz projektować nowoczesne fabryki produkujące żywność dla zwierząt hodowlanych, ekologicznych biopaliw i innych surowców,
 • wykorzystasz potencjał drzemiący w mechanice i automatyce, na początek,
 • opanujesz najnowocześniejsze oprogramowanie do modelowania trójwymiarowego,
 • nauczysz się zarządzać ambitnymi projektami, również poza Polską,
 • i będziesz zadowolony z warunków współpracy.
 • zajmujemy się Projektami i Produkcją Maszyn,
 • Nawrocki – dobra praca, wynagrodzenie i warunki.

Mamy pracę dla doświadczonych specjalistów oraz szkołę dla wszystkich, którzy chcą się uczyć – niezależnie od wieku.

Chcesz pracować w biurze?

Mamy dla Ciebie pracę w zespole specjalistów, którzy wprowadzą Cię w nowy, bardzo ciekawy, świat związany z dostarczaniem świetnych produktów dla branży paszowej i paliw alternatywnych. Posługujemy się nowoczesnymi metodami zarządzania, w których centrum jest pracownik, jego rozwój i ścieżka kariery w naszej Firmie. Dajemy dobre warunki, aby się rozwijać w pracy.

Sprawdź teraz jakie mamy dla Ciebie oferty pracy.

A może chcesz pracować na produkcji?

Produkować detale i montować maszyny, dzięki którym ludzie mają pożywienie oraz ciepło w domu?

Wyślij swoje zgłoszenie.

Jeśli chcesz się przekwalifikować, to nie ma nic prostszego: wyślij swoje zgłoszenie.

Spawaj, montuj, tocz, frezuj, szlifuj – i jeszcze więcej. To wszystko u nas. Jest praca dla każdego, kto ma chęć pracować.

Sprawdź nasze aktualne oferty pracy

Obecnie poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:

Przejdź do formularza i zgłoś swoją kandydaturę

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy do naszego biura, aby się lepiej poznać.

Masz pytania? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą:

Nawrocki - dobra praca, wynagrodzenie i warunki

Informator dla Kandydatów

Szanowni Państwo

Podczas rekrutacji do pracy Firma Nawrocki nie żąda żadnych danych wrażliwych dotyczących kandydata dotyczących wyznania, poglądów politycznych, orientacji seksualnej.

Oceniamy jedynie rzeczywiste kompetencje, nastawienie do pracy oraz wartości kandydata.

Firma Nawrocki nie stosuje i nie zgadza się na stosowanie jakichkolwiek wynagrodzeń poza zasadami określonymi prawem RP. Całość wynagrodzenia jest podlega opodatkowaniu oraz ozusowaniu zgodnie z obowiązującym prawem RP.

Profil działalności firmy

Od 1996 Nawrocki Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem fabryk, produkcją maszyn dla linii granulacji pasz i biomasy oraz materiałami eksploatacyjnymi.

PROJEKTOWANIE

Projektujemy linie i fabryki produkujące pasze oraz pellety z biomasy i wielu innych surowców.

Korzystamy z najlepszego oprogramowania Autodesk Inventor.

PRODUKCJA

Produkujemy granulatory, chłodnice, przesiewacze i inne maszyny oraz materiały eksploatacyjne dla granulatorów.

Jesteśmy liderem w nowoczesnej technologii.

SERWIS

Oferujemy serwis, konsul-tacje technologiczne i techniczne, bezpieczeń-stwa przeciwwybucho-wego i ppoż. 

Posiadamy doświadczenie w wielu branżach.

Struktura firmy - tu jest stanowisko dla Ciebie

Dajemy zatrudnienie do 50 pracowników na kilkunastu stanowiskach funkcyjnych. 

Poniżej wymieniamy te najpopularniejsze. 

Wierzymy, że znajdziesz coś dla siebie:

CV i spotkanie zapoznawcze, propozycja pracy

Każdy kandydat składa CV (życiorys zawodowy) na portalu, na którym spotkał nasze ogłoszenie o pracę lub przesyła je na adres emailowy specjalisty ds. rekrutacji:

jb(at) granulatory.com

Następnie spotykamy się z wybranymi kandydatami w naszym biurze w Żninie lub online. Na spotkaniu omawiamy kwestie związane ze stanowiskiem oraz poznajemy Wasz punkt widzenia.

Odpowiadamy również na Wasze pytania.

Propozycja pracy

Kandydaci, którzy spełniają nasze wymagania otrzymują jasną i konkretną propozycję warunków zatrudnienia, rozwoju ścieżki zawodowej i płacy.

Umowa o pracę w 100% zgodna z Kodeksem Pracy

Spółka Nawrocki zatrudnia wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony zgodnie z Kodeksem Pracy w następujący sposób:

OKRES PRÓBNY

Zwykle to standardowe 3 miesiące

CZAS OKREŚLONY

Możliwy czas to od 4 do 33 miesięcy

CZAS NIEOKREŚLONY

Od 34 miesiąca pracy lub wcześniej.

W zależności od indywidualnych ustaleń powyższe okresy mogą zostać zmienione.

 


 

Aby podpisać umowę o pracę oraz zdobyć uprawnienia i świadczenia pracownicze najpóźniej w dniu zatrudnienia trzeba przedstawić:

 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • świadectwa pracy,
 • dodatkowe dokumenty uprawniające do szczególnej ochrony.

Godziny pracy i dzień wypłaty

Pracujemy od 7 do 15 od poniedziałku do piątku

DNI POWSZEDNIE

Praca na miejscu:

 • Standardowo od 7-15
 • Latem 6-14 produkcja

Delegacje: Max. 1-2 dni. 

Serwis w zależności od odległości i zakresu usługi serwisowej

NADGODZINY

Wartość nadgodzin jest obliczana zgodnie z Kodeksem Pracy na podstawie ich miesięcznej ilości.

Ilość nadgodzin jest zawsze zgodna z Kodeksem Pracy: 50%, 100%.

WYNAGRODZENIE

Wypłacane do 5 dnia każdego miesiąca przelewem, na wskazane przez pracownika konto.

Premie, premie półroczne za wyniki, nagrody, dodatkowe świadczenia socjalne mogą być wypłacane gotówką.

Śniadanie: 

Biuro 9:00, 

Produkcja 10:40

Zapewniamy nieograniczony dostęp do napojów ciepłych jak i zimnych.

Ze względu na wyszukany smak naszych Pracowników zakup odpowiedniego rodzaju i gatunku kawy pozostawiamy w Waszej gestii 🙂

Urlopy i dni wolne

2 tygodnie nieprzerwanego urlopu latem

 • Zarząd Nawrocki Sp. z o.o. określa w 4 kwartale danego roku urlopy i dni wolne planowane w następnym roku kalendarzowym.
 • Urlopy są płatne – pracownicy korzystający z kodeksowego urlopu są wynagradzani na podstawie standardowej stawki roboczej.
 • Pracownicy planują pobieranie urlopu tak, aby całkowita ilość dni urlopu nie była dłuższa niż długość przysługującego urlopu zgodnie z Kodeksem Pracy

Urlop letni trwa 2 tygodnie bez przerwy.

Okres Długość Informacje
Lato - lipiec/sierpień
2 tygodnie
Firma jest nieczynna, wszyscy pracownicy mają urlop
Boże Narodzenie
Od 23 grudnia nawet do Trzech Króli
Rok kończymy uroczystą Wigilią Firmową w restauracji na terenie Żnina lub w okolicy
Wielkanoc
Zależy od każdego roku
-
Pojedyncze Święta
Zależy od dnia, w którym wypadnie dane Święto
Przykładowo, jeżeli święto wypada w czwartek, to piątek zwyczajowo jest dniem urlopu

Świadczenia dodatkowe w ramach umowy o pracę

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Pracownikom produkcji zapewniamy profesjonalną odzież roboczą – 2 komplety. Odzież jest serwisowana i czyszczona przez firmę zewnętrzną.

Ze względu na okres oczekiwania możliwe jest, że przez pierwsze dni praca odbywa się we własnej odzieży.

Środki ochrony indywidualnej zapewniamy od ręki.

Szkolenia i uprawnienia

Podniesiemy Twoje kwalifikacje

Spółka Nawrocki dopuszcza do obsługi maszyn i urządzeń jedynie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i pozwoleniami od autoryzowanych jednostek, zgodnie z Kodeksem Pracy.

Na koszt firmy pracownik jest oddelegowany na szkolenie, po którym nabywa uprawnień do wykonywania zleconych prac.

Zachęcamy do podnoszenia kwalifikacji i premiujemy je, jeśli są zgodne z potrzebami firmy.

Dofinansowujemy naukę na kursach i uczelniach wyższych.

Podwyższanie Twoich kwalifikacji do ważny rozwój firmy.

Twój Pierwszy dzień pracy

To ważny dzień, więc dostaniesz pełne wsparcie.

I nie tylko w ten dzień: w każdy, kiedy będziesz go potrzebować.

W pierwszy dzień pracy wykonamy kilka niezbędnych działań:

 • podpisanie umowy o pracę oraz zapoznanie z regulaminami, 
 • powitanie przez bezpośredniego przełożonego oraz przedstawienie Kolegi/Koleżanki, którzy będą wsparciem i pomocą w pierwszym okresie zatrudnienia, zapoznanie zespołu
 • wskazanie stanowiska pracy oraz wyposażenie w niezbędne narzędzia
 • instruktaż stanowiskowy – wykonywanie pracy pod okiem Kolegi
 • szkolenie z zakresu BHP
 • czas posiłku i relaksu
 • podsumowanie pierwszego dnia w pracy.

I w ten sposób staniesz się pracownikiem firmy Nawrocki. 

Firmy z tradycjami i zasadami. 

I trwałym fundamentem, ma którym możesz budować swoją przyszłość.

Praca na wiele lat, w rodzinnym klimacie

Masz pytania? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą:

Need more information in English?

For more information in English please visit our english website.

Click here: Go to English website