linie granulacji i mieszalnie pasz

Linie granulacji i mieszalnie pasz

Linie granulowania pasz. Granulowanie pasz. Wytwórnie pasz sypkich i granulowanych. Mieszalnia pasz sypkich. Granulacja pasz. Dozowanie. Granulacja pasz sypkich. Mała mieszalnia pasz. Mieszalnie pasz producent. Wyposażenie mieszalni pasz. Automatyczna mieszalnia pasz.

Kompletne linie produkcyjne dla pasz zwierzęcych

Nowoczesne żywienie zwierząt wymaga stosowania bezpiecznych i wydajnych technologii, od których zależy cena żywca oraz jakość mięsa. W tym łańcuchu Nawrocki Technologie Granulowania dostarcza rozwiązania technologiczne i techniczne, które gwarantują najlepsze wyniki produkcyjne dla producenta i pasz i zwierząt. Nasze doświadczenie obejmuje produkcję pasz sypkich, sterylizowanych oraz granulowanych.

Historia sięga lat 70….

Nasza przygoda z technologiami dla granulowania pasz sięga lat siedemdziesiątych, kiedy Fabryka Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego SPOMASZ Żnin rozpoczęła produkcję granulatorów GR2 305 na brytyjskiej licencji.

Produkcję granulatorów rozszerzyliśmy o inne urządzenia do produkcji pasz granulowanych, aby oferować polskiemu, rodzącemu się rynkowi paszowymi rozwiązania, które były początkiem tej branży.

Od początku byliśmy głównym projektantem technologii, która została poszerzona o sterylizację.

Projektujemy procesy prowadzące do wyprodukowania pasz sypkich, granulowanych i sterylizowanych

1. Przyjęcie i czyszczenie surowca

Zadołowany kosz zasypowy z wybierakiem ślimakowym i podnośnikiem kubełkowym. Zadaszenie wiatą ogranicza nawiewanie niepożądanych elementów. W razie potrzeby dostarczamy hydrauliczną wywrotnicę.

W przypadku przyjmowania surowców mokrych stosujemy podciśnieniowe suszarnie zbóż.

Czyszczalnia z filtrem zapewnia bezproblemową i higieniczną produkcję wszelkich pasz na dalszych etapach.

System silosów lejowych i płaskodennych oraz zbiorników magazynowych do przechowywania głównych surowców i dodatków.

2. Dozowanie i ważenie

2.1. Stacja mikro

 • Do precyzyjnego dozowania komponentów sypkich.
 • System mikrodozowania złożony ze zbiorników ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.
 • Dozowniki ślimakowe o wysokiej dokładności dozują precyzyjnie zadaną porcję poszczególnych komponentów paszowych. Wyposażone w zasuwy pneumatyczne.
 • Zbiorniki kwadratowe lub okrągłe o pojemności od 0,5m3 do 4m3 z czujnikami poziomu Endress-Hauser lub innymi.
 • Ilość zbiorników jest dostosowana do receptury, zwykle od 6 do 30. Wielkość zbiorników zależy od % udziału komponentu. Materiał zależy od rodzaju komponentu, zwykle jest to stal kwasoodporna. Włazy zabezpieczone elektronicznie ze zwolnieniem blokady z centralnego systemu sterowania. Dostęp do włazów z platformy wyposażonej w dźwig elektryczny o udźwigu 3,2 ton.
 • W przypadku surowców trudnoosypujących się stosujemy wibratory lub młotki instalowane na stożkach wylotowych.
 • System montowany jest na niezależnej konstrukcji.
 • Elektroniczne wagi stożkowe pod dozownikami ślimakowymi o pojemności 50, 100, 200 lub 300 kg z zasuwami pneumatycznymi. Wykonane ze stali KO.

2.2. Stacja big-bag

 • Stosowana do komponentów typu wapno, sól itp.
 • Konstrukcja z lejem z blachy KO i dozownikiem ślimakowym.
 • Łączenie z wagą za pomocą kołnierzy brezentowych.

 

2.3. Stacja rozładunku ręcznego

 • Wykonana ze stali kwasoodpornej z naciskiem na minimalizację resztek surowców.
 • Wyposażona w mechanizm przyjęciowy, minimalizujący pylenie,
 • Niezależny filtr pyłowy z zawracaniem do systemu transportowego lub z podłączeniem do centralnego systemu filtracyjnego.
 • Zbiornik surowca występuje w kilku wariantach objętościowych.
 • Możliwość regulacji wysokości.
 • Opcjonalny wibrator dla wydajniejszego opróżniania.

2.4. Wagi makro

 • Wagi tensometryczne, oparte na 3 czujnikach.
 • Dostosowane indywidualnie do konkretnej lokalizacji i wymagań technologicznych.
 • Wykonanie ze stali konstrukcyjnej, na niezależnej konstrukcji z elastycznymi łącznikami dla dozowników ślimakowych lub innego typu systemu dozowania. Możliwe wykonanie ze stali KO.
 • Wysyp zintegrowany z szybkim wybierakiem ślimakowym, skręcany śrubami i z uszczelnieniem. Dostosowany do podłączenia z podnośnikiem kubełkowym.

3. Rozdrabnianie (mielenie)

 • Proces przeprowadzany jest w młynach bijakowych poziomych lub pionowych lub w mlewnikach.
 • Maszyny o mocy dostosowanej do wydajności wytwórni pasz i procentowego zużycia danych zbóż.
 • Zespół mielący składa się z separatora magnetycznego, zbiornika buforowego, dozownika ślimakowego, śrutownika lub mlewnika oraz zespołu odbioru zmielonego zboża.
 • Lokalny filtr usuwa z systemu pyły i powinien zostać podłączony do centralnego systemu odpylania.
 • Możliwa integracja systemu mielenia ze zbiornikiem nadmieszarkowym.

4. Mieszanie

 • Mieszalniki łopatowe kompaktowe są zespołem służącym do efektywnego i dokładnego (1 : 10 000 dla pasz) mieszania komponentów sypkich oraz płynnych przeznaczonych do dalszej obróbki (sterylizowanie, granulowanie) lub pakowania i magazynowania.
 • Pojemności od 500l do 10 000 litrów.
 • Czas mieszania: 6 minut (10 szarży na godzinę).
 • Wyposażone w zbiornik nadmieszalnikowy, podmieszalnikowy oraz wybierak ślimakowy. Zalecane do pomieszczeń o ograniczonej wielkości.
 • Wysypy typu bombowego z dwiema klapami napędzanymi przez siłowniki pneumatyczne.
 • System łączników z dyszami do dozowania płynów. Dysze dostosowane do rodzaju płynu.
 • Budowa poszczególnych sekcji redukuje do minimum ryzyko dostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń.
 • Specjalne wykończenie wewnętrznych ścian mieszalnika zmniejsza osadzanie się resztek poprzednich szarż.
 • Łopatki wału mieszającego wykonane ze stali kwasoodpornej.

 

4.1. Dozowanie tłuszczów, kwasów, wody, melasy

 • Ilość dozowana: 0,5% – 6%.
 • Realizowane ze zbiornika (wewnętrznego lub zewnętrznego z ogrzewaniem) poprzez izolowane i ogrzewane rurociągi z filtrami.
 • Zespół pomp dostosowanych do konkretnych surowców płynnych.
 • Komplet zaworów, manometrów, pomp i przepływomierzy oraz kolektor dysz natryskowych, okablowanie sygnałowe i zasilające.
 • Zespól dysz z automatycznym przedmuchem sprężonym powietrzem.
 • Pełna automatyka pracy zintegrowana z centralnym systemem sterowania.
 • Linie granulacji i mieszalnie pasz

5. Kondycjonowanie

 • Jest niezmiernie ważnym etapem przed sterylizowaniem i granulowaniem mieszanki sypkiej. Polepsza strawność i przyswajalność pasz oraz ma ogromny wpływ na ich wysoką jakość. Ponadto wzrasta efektywność granulowania.
 • Kondycjonowanie odbywa się w jednym kondycjonerze lub zespole dwóch kondycjonerów o przedłużonym działaniu, wtedy czas kondycjonowania wydłuża się do nawet 34 sekund.
 • Kondycjoner jest wykonany ze stali kwasoodpornej, ocieplony matami grzewczymi (opcjonalnie z obwodem elektrycznym), posiada przyłącze parowe z zaworem odcinającym ręcznym.
 • Przyłącze parowe może zostać dostosowane do istniejącego zespołu redukcji i stabilizacji pary.

6. Sterylizowanie pasz sypkich

Sterylizacja jest coraz popularniejszą formą obróbki cieplnej sypkiej mieszanki paszowej, której celem jest eliminacja salmonelli, bakterii, grzybów i innych drobnoustrojów.

Proces odbywa się bezpośrednio przed granulowaniem w celu skrócenia drogi transportowej i utrzymania wysokiej temperatury paszy.

Kliknij tu i dowiedz się więcej o sterylizowaniu >>
Kliknij tu i dowiedz się więcej o sterylizatorach >>

7. Granulowanie pasz sypkich

 • Jest procesem formującym paszę sypką do postaci granulatu o wymaganej średnicy i gęstości.
 • W granulatorze dwie lub trzy rolki wciskają paszę w otwory matrycy. W niej następuje kompresja i nadanie granulkom formy walcowej.
 • Kliknij tu i dowiedz się więcej o granulowaniu >>
 • Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o granulatorach >>

 

8. Chłodzenie granulatu

 • Jest wymagane, aby zredukować poziom wilgoci oraz zwiększyć mechaniczną odporność granulek.
Kliknij tu i dowiedz się więcej o chłodnicach >>

 

9. Kruszenie granulatu

 • Odbywa się w kruszarkach walcowych.
 • Celem jest rozdrobnienie granulek na mniejszą frakcję, możliwą do spożycia przez pisklęta.
 • Kruszenie jest alternatywą dla mikrogranulki.
Kliknij tu i dowiedz się więcej o kruszarkach >>
 

10. Czyszczenie granulatu

 • W procesie produkcyjnym powstają niepożądane okruchy i pyłki, które należy usunąć ze zgranulowanej masy przed pakowaniem, magazynowaniem lub ekspedycją.
 • Do czyszczenia służą przesiewacze wibracyjne.
Kliknij tu i dowiedz się więcej o przesiewaczach >>

Rzut lini granulowania 

Nawrocki - mieszalnie pasz granulowanych

11. Natłuszczanie granulatu

 • Schłodzone i oczyszczone granulki poddaje się natryskiwaniu dodatkową dawką tłuszczu, której nie można dodać na wcześniejszych etapach.
 • Kompletny system natłuszczania na zimną granulkę umożliwia podniesienie wartości kalorycznej pasz, bez obniżenia ich właściwości mechanicznych, które są tak ważne podczas magazynowania i dalszego transportu.

12. Pakowanie i paletyzowanie

 • Granulat może zostać pakowany w worki. Naważanie i pakowanie odbywa się całkowicie automatycznie.
 • Dla wydajności powyżej 10 t/h zalecamy stosowanie paletyzatora z owijarką palet w folię typu stretch.

13. Magazynowanie i ekspedycja

 • Gotowa pasza zgranulowana trafia poprzez system transportu poziomego i pionowego do silosów i zbiorników magazynowych, a stamtąd do sekcji pakowania lub na ekspedycję samochodową.

Automatyka procesów

 • Wszystkie maszyny i urządzenia oraz systemy wspierające pracują pod kontrolą automatycznego systemu sterowania AIAC.
 • Linie granulacji mieszalnie pasz

Rzuty kompletnych mieszalni pasz z linią granulowania

Mieszalnia pasz zaprojektowana w wieży technologicznej z maksymalnym wykorzystaniem transportu grawitacyjnego.

Kompaktowa budowa redukuje koszty inwestycji z jednoczesnym zachowaniem wymogów BHP, ATEX i ppoż.

 

Nawrocki - mieszalnie pasz
Nawrocki - mieszalnie pasz granulowanych

Projekty technologiczne i budowlane

Nawrocki dostarcza kompletne fabryki w koncepcji Projektuj i Buduj.

Projektujemy model 3D z wytycznymi budowlanymi. Na jego podstawie powstaje projekt budowlany, który jest podstawą ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Nie znamy się?

Więc się poznajmy i rozpocznijmy współpracę

Pogranulujmy razem

Zagęszczanie surowców sypkich to nasza specjalizacja. Od 1996 roku.
Więcej >>

Zbudujemy

Zaprojektujemy, dostarczymy sprzęt, wybudujemy

Projekt i Budowa

Kompletnie - projekt, maszyny, budowlanka - zajmiejmy się kompleksowo
Więcej >>

Nie wybuchnie

Zabezpieczamy operatorów, maszyny i budynki

Ocena Zagrożenia

Czy prawidłowe zabezpieczenie jest ważne? Wiemy, że najważniejsze
Więcej >>

Potrzebujesz więcej informacji?
Wyślij do nas wiadomość.
Odpowiemy szybciutko

GRA_Email
GRA_Email

Need more information in English?

For more information in English please visit our english website.

Click here: Go to English website