Czym jest granulowanie?

Granulowanie polega na sklejkowaniu cząsteczek podczas kompresji w wysokiej temperaturze, w otworach matrycy granulatora. Nie zależnie od typu matrycy – pierścieniowa lub płaska – jakość granulek zależy od siły i wytrzymałości wiązań miedzy cząsteczkami surowca. Na nią wpływa odpowiedni dobór parametrów matrycy do składu surowca, temperatura matrycy, ciśnienie, ewentualne lepiszcze i wcześniejsza obróbka termiczna surowca.

Surowce zgranulowane posiadają szereg zalet:

  • łatwość precyzyjnego dozowania,
  • niskie koszty transportu,
  • niski stopień pylenia,
  • stały skład,
  • stabilne parametry fizykochemiczne.

Na jakość granulatu i wydajność linii produkcyjnej ma ogromny wpływ cały obszar technologiczny na który składają się poszczególne funkcjonalne podsekcje produkcyjne związane głownie z dozowaniem, naważaniem, rozdrabnianiem, uszlachetnianiem, mieszaniem, kondycjonowaniem, sterylizowaniem, utwardzaniem i redukcją wilgotności, czyszczeniem i pakowaniem.

Prośba o bezpłatną konsultację