Granulowanie i peletowanie

Granulator granulowanie, Peleciarka peletowanie

Granulowanie lub peletyzowanie to proces kompresowania surowców sypkich w matrycy płaskiej lub pierścieniowej z wykorzystaniem zjawiska przetłaczania pod wysokim ciśnieniem mechanicznym. To dobry sposób na nowy biznes.

Granulator granulowanie, Peleciarka peletowanie.

Nawrocki - densyfikacja, kompresowanie; Granulowanie lub peletyzowanie to proces kompresowania surowców sypkich w matrycy płaskiej lub pierścieniowej z wykorzystaniem zjawiska przetłaczania pod wysokim ciśnieniem mechanicznym. Granulator - granulowanie. Peleciarka - peletowanie.

W otworach matrycy następuje skompresowanie surowca do postaci granulek (granulat, pellety).

Od właściwego dobrania stopnia spiętrzenia zależy jakość granulatu i wydajność granulatora.

Nawrocki matryce płaskie matryce pierscieniowe; Granulator - granulowanie. Peleciarka - peletowanie. matryce do granulatorów peleciarek; generalny wykonawca fabryk peletu

Granulaty i pellety: to samo, ale dotyczą innych surowców

Technologie zagęszczania lub kompaktowania, zwane także densyfikacją poprzez proces granulowania mają coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. 

Granulowane pasze zwierzęce, pellety z trocin drzewnych, paliwo ze słomy i siana, nawozy organiczne i mineralne w postaci granulek to tylko kilka z licznych produktów, które nie mogłyby powstać bez tej technologii.

Granulator – granulowanie. Peleciarka – peletowanie.

Nawrocki NPT - granulowanie i peletowanie. Granulator - granulowanie. Peleciarka - peletowanie.

Czym jest granulowanie

Granulowanie i peletowanie polega na sklejkowaniu cząsteczek podczas kompresji w wysokiej temperaturze, w otworach matrycy granulatora. Nie zależnie od typu matrycy – pierścieniowa lub płaska – jakość granulek zależy od siły i wytrzymałości wiązań miedzy cząsteczkami surowca. Na nią wpływa odpowiedni dobór parametrów matrycy do składu surowca, temperatura matrycy, ciśnienie, ewentualne lepiszcze i wcześniejsza obróbka termiczna surowca.

Surowce zgranulowane posiadają szereg zalet:

  • łatwość precyzyjnego dozowania,
  • niskie koszty transportu,
  • niski stopień pylenia,
  • stały skład,
  • stabilne parametry fizykochemiczne.

Na jakość granulatu i wydajność linii produkcyjnej ma ogromny wpływ cały obszar technologiczny na który składają się poszczególne funkcjonalne podsekcje produkcyjne związane głownie z dozowaniem, naważaniem, rozdrabnianiem, uszlachetnianiem, mieszaniem, kondycjonowaniem, sterylizowaniem, utwardzaniem i redukcją wilgotności, czyszczeniem i pakowaniem.

Granulator – granulowanie. Peleciarka – peletowanie.

Nawrocki granulator granulatory; Granulator - granulowanie. Peleciarka - peletowanie.

Etapy granulowania

Granulowanie składa się z 3 podstawowych etapów:

  1. Poszczególne cząstki surowca są przekształcane do postaci ścisłej masy o stałym składzie i parametrach, w której większość zachowuje swoje oryginalne właściwości. Energia masy jest rozproszona poprzez tarcie wewnątrzcząsteczkowe oraz tarcie cząstek o ściany.
  2. W drugim etapie cząstki surowca są ściskane ze sobą i znacznie zwiększa się ich wzajemne oddziaływanie. Wtedy zaczyna się proces deformacji plastycznej, który odbywa się w matrycy granulatora. Cząstki łączą się przez siły elektrostatyczne oraz siły van der Waalsa (oddziaływania między dipolem trwałym a wzbudzonym (indukowanym).
  3. W końcowym etapie następuje redukcja objętości surowca, której skutkiem jest wzrost gęstości i masy usypowej surowca, teraz już w postaci granulatu.

W czasie granulowania około 40% mocy granulatora jest zużywane na kompresję surowca, a reszta na przezwyciężenia tarcia podczas kompresowania. Dodanie odpowiedniej ilości wody, w celu zwiększenia wilgotności, obniża całkowitą moc niezbędną do granulowania. Dlatego nasze granulatory z serii GR są wyposażone w kondycjonery z możliwością podłączenia instalacji wodnej lub Zespołu Redukcji i Stabilizacji Pary.

Matryca do granulatora (pierścieniowa) NPT; Granulator - granulowanie. Peleciarka - peletowanie.

Czynniki wpływające na proces zagęszczania

>> Zmienne związane z procesami

>> Zmienne związane ze surowcem

granulator granulowanie peleciarka peletowanie

Granulator GRB 2 750

NPT Nawrocki Granulator GRB2 750; Granulator - granulowanie. Peleciarka - peletowanie.

Need more information in English?

For more information in English please visit our english website.

Click here: Go to English website

Nie znamy się?

Więc się poznajmy i rozpocznijmy współpracę

Pogranulujmy razem

Zagęszczanie surowców sypkich to nasza specjalizacja. Od 1996 roku.
Więcej >>

Zbudujemy

Zaprojektujemy, dostarczymy sprzęt, wybudujemy

Projekt i Budowa

Kompletnie - projekt, maszyny, budowlanka - zajmiejmy się kompleksowo
Więcej >>

Nie wybuchnie

Zabezpieczamy operatorów, maszyny i budynki

Ocena Zagrożenia

Czy prawidłowe zabezpieczenie jest ważne? Wiemy, że najważniejsze
Więcej >>

Potrzebujesz więcej informacji?
Wyślij do nas wiadomość.
Odpowiemy szybciutko